Spring til indhold

Kvalitet

Danske spalter i høj kvalitet

Vores målsætning er at producere og levere betonelementer i høj kvalitet, der stemmer overens med kundens og projektets behov, specifikationer og krav. Kvaliteten på vores produkter overholder som minimum gældende normer og certificeringer. For at sikre den høje ensartede kvalitet har vi dagligt intern kontrol på produktionsprocesserne på både beton, formopstillinger, støbninger samt de færdige elementer, hvor vi har nøje forkus på bl.a. højdemåling og præcision. Det giver få efterjusteringer og dermed hurtigere montage.
 

Din sikkerhed for kvalitet

Produktionen bliver 3. parts overvåget af Dancert (1073) (Teknologisk Instituts certificeringsorgan), hvilket sikrer en løbende kontrol af råvarer, råvareleverandører og de færdige produkter.
 

Medlem af Dansk Spaltegulvskontrol

Vi er desuden tilsluttet Dansk SpaltegulvsKontrol (DSK), som er oprettet på initiativ af spaltegulvsproducenter i samarbejde med landbrugets organisationer. Se mere om DSK: Link til DSK.
Dermed er du sikret, at vi lever op til de gældende danske krav for både dyrevelfærd og betonteknologi.

Certifikater med CE-mærkning

  • DS/EN 12737 Præfabrikerede betonprodukter – Gulvelementer til husdyrstalde
 

Gulve

Vi har udviklet en unik produktionsmetode til vores gulve, der skaber optimerede og tætte overflader med afrundede og slebne kanter. Det giver bedre velfærd for det enkelte dyr og forebygger samtidig mange skader på klove, ben og yver. Vores præcise placering af hvert armeringsjern sikrer stabil opbygning af hver spalte, som giver dig garanti for et stærkt og sikkert kvalitetsprodukt.
 

Skån miljøet

Vi har udviklet vores skrabegulve i tæt samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter – bl.a. med henblik på at få en dokumenteret lavere ammoniakfordampning end ved tilsvarende gulvsystemer.
På den måde bliver miljøet skånet, hvilket er meget væsentligt, når du skal søge miljøgodkendelse ved udvidelse af bedriften.

Sikkerhedsinformation til din stald

I samarbejde med DSK har vi produceret et skilt med sikkerhedsinformationer og anbefalinger til brug ved kørsel på spalter, som du kan hænge i din stald. Du kan bestille skiltet ved at skrive til agro@ibf.dk. Skiltet fåes enten i str. A3 (29,7×42 cm) eller str. A2 (42×59,4 cm).