Zum Inhalt springen

Persondatapolitik

Vi passer på dine personoplysninger

Vi prioriterer persondatasikkerheden meget højt, og har derfor stor fokus på at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dig og dine rettigheder.

Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination eller ID- tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed. 

IBF A/S, CVR. Nr. 37537314, Lysholt Allé 4, 7430 Ikast er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. 

Hvis du har spørgsmål, kan vi kontaktes på 97 15 20 22 eller mail gdpr@sunds-alfa.dk.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik:

  • Kontaktoplysninger i form af navn, adresse, mail til brug for at sende nyhedsbreve, brochurer og evt. deltagelse i konkurrence, hvis du har samtykket heri.
  • Kontaktoplysninger i form af navn, mail, telefonnummer til at kontakte dig ved udfyldelse af kontaktformular på sunds-alfa.dk.

Cookies, hjemmeside og sociale medier

Når du anvender vores hjemmeside via computer, tablet, telefon, mv. behandler vi oplysninger om dig at kunne yde dig en bedre service, tilpasse og forbedre vores produkter, samt målrette markedsføringen, vi sender til dig. 

Du kan læse mere om i vores cookiepolitik her.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke du giver til vores indsamling og videre behandling i henhold til denne persondatapolitik, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, anmoder om brochuremateriale, deltager i en af vores konkurrencer eller sender os en forespørgsel. Behandling af dine personoplysninger sker således på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvem videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til:

Vi videregiver eller overlader udelukkende dine personoplysninger til tredjemand, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt. 

Når det er nødvendigt at videregive eller overlade dine oplysninger, har vi en høj standard for behandling af personoplysninger, og vi gør en stor indsats for at sikre os at alle, som vi videregiver eller overlader dine oplysninger til, lever op til gældende persondatalovgivning. 

Når vi overlader behandling af dine personoplysninger til en databehandler, indgår vi altid en databehandleraftale i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.  

Som led i at kunne levere den bedste ydelse til dig, videregiver eller overlader vi dine oplysninger til følgende kategori af samarbejdspartnere: 

  • Mailchimp platform til udsendelse af nyhedsbreve. 

Da vi bruger MailChimp, der er placeret i USA, som platform til udsendelse af nyhedsbreve, overføres dine oplysninger dermed til et land uden for EU / EØS. Vi kan oplyse, at MailChimp er medlem af EU – U.S Privacy Shield-ordningen, hvilket danner et sikkert grundlag for overførsel af personoplysninger såsom mailadresser til MailChimp. Læs mere om Privacy Shiled-ordningen her: 

https://www.privacyshield.gov/participant?d=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret, jf. følgende frister. 

Dine personoplysninger, i dette tilfælde mail, opbevares, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Ved frameldelse slettes oplysningerne hos os og vores databehandler, MailChimp.

Personoplysninger i forbindelse med udfyldelse af deltagelse i konkurrence bliver slettet eller anonymiseret, når konkurrencen er afsluttet. 

Personoplysninger i forbindelse med udfyldelse af kontaktformular bliver slettet efter 6 måneder, eller når disse oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til oplyste formål. 

Personoplysninger i forbindelse med udfyldelse af kontaktformular ved brochurebestilling bliver slettet efter 1 måned, eller når disse oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til oplyste formål.  

Sikkerhedsforanstaltning

Vi har vedtaget interne regler om informations- og persondatasikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret, eller mod uautoriseret offentliggørelse og utilsigtet adgang. Vi har således faste procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger, og vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. 

For at undgå datatab foretager vi løbende backup af vores datasæt og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.

Endelig er vores medarbejdere uddannet og vil løbende blive efteruddannet i håndteringen af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder: 

  • Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du kan til enhver tid opdatere eller ændre de kontaktoplysninger, du har givet os.
  • Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig eller at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler dine personoplysninger. Vi vil herefter foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtet til at efterkomme din anmodning.
  • Du kan anmode om, at vi transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format.
  • Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling.

Du kan læse mere om din rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os på gdpr@sunds-alfa.dk

Hvordan trækker du samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os via mail gdpr@sunds-alfa.dk.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage et af vores nyhedsbreve eller anden markedsføring, kan du også afmelde dette her. 

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det hverken lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet, hvor vi får besked om tilbagetrækningen, eller vores eventuelle behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor vi får besked herom. 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails eller markedsføring direkte fra en af vores samarbejdspartnere, skal du kontakte den relevante samarbejdspartner.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller hvis du er uenig i en afgørelse om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af os.

Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Hvis du overvejer, at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning. 

Forbehold for indhold på andre hjemmesider

Vi kan linke til andre hjemmesider i forbindelse med oplysninger af samarbejdspartnere på sundsalfa.dk.

Hvis du følger links til andre hjemmesider, gør vi dig opmærksom på, at du i den forbindelse kommer ind på hjemmesider, som vi ikke har indflydelse på, og som ikke omfattes af denne persondatapolitik. 

Vi anbefaler, at du altid gennemlæser den persondatapolitik, som måtte gælde for andre hjemmesider.

Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi udsender meddelelse om alle vigtige ændringer af denne persondatapolitik – herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder.  

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.

Version 1.0 – opdateret den 21. 01.2019