Spring til indhold

Kalvespalter

Spalter til kalve

Kalvespalter besidder de samme egenskaber som vores øvrige kreaturspalter, dog med smallere spalteåbning. Kalvespalter har en åbningsbredde på 28 mm, modsat SundsAlfa kreaturspalter, hvor spalteåbningerne er 35 mm brede.

Herved kan SundsAlfa spalter benyttes til alle vægtintervaller nævnt i norm vedr. betonspaltegulve til dyrehold, – EN 12737, idet de overholder kravene til de maksimalt tilladte åbningsbredder for de mindste kalve.

Vores udvalg af kalvespalter

Vores kalvespalter fås i 2 fagspalter med en højde på enten 15 cm eller 16 cm.

Produktbilleder

Montering

Udlægning af spalter ved nybyggeri.

Sikkerhedsinformation

Få kørselsinstruktion for kørsel på spalter med 5 tons eller derover. 

Kontakt din salgskonsulent

Telefon

+45 20 74 72 10

E-mail

mho@ibf.dk

Adresse

Drejervej 22, 7451 Sunds

Headquarters

308 Gateway Avenue Bakersfield

Morten Hohwü
Salgschef, SundsAlfa