Spring til indhold

Kreaturspalter

Spalter til det individuelle behov

Vores spalteprogram til kreaturer er udviklet efter danske kvægbrugsorganisationers normer og anbefalinger. Vores program spænder fra spalter til kalve, spalter til tungere kreaturer, til både alm. belastning samt trafik på spalter med køretøjer med diverse belastninger.

Om kreaturspalter

Alle vores spalter har en pudset og skridsikker overflade, der sammen med de afrundede kanter på spalterne forebygger klov- og yverskader. Kreaturspalterne har en åbning på 35 mm, hvilket sikrer optimal gennemgang af gødning, som igen letter den daglige rengøring og vedligeholdelse samt øger dyrenes velfærd.

Vores udvalg af kreaturspalter

SundsAlfa kreaturspalter findes i følgende varianter.

– 6 fagsspalter med 1,5 eller 5 tons akseltryk og en samlet bredde på 105 cm

– 2 fagsspalter med en elementhøjde på 14 eller 16 cm og en bredde på 35 cm

Farebare spalter

Vores farbare spalter er selvfølgelig statisk beregnet. Ved kalkulationen af laster har vi, for branchen, indregnet en højere sikkerhedsmargin end vanligt.
Efterfølgende trykprøver har påvist, at spidsbelastninger ligger væsentligt over deklareret laster.

Dette er således din garanti for tillid til spalternes holdbarhed samt din tryghed til gulvet under daglig brug.

Produktbilleder

Montering

Udlægning af spalter ved nybyggeri.

Sikkerhedsinformation

Få kørselsinstruktion for kørsel på spalter med 5 tons eller derover. 

Kontakt din salgskonsulent

Telefon

+45 20 74 72 10

E-mail

mho@ibf.dk

Adresse

Drejervej 22, 7451 Sunds

Headquarters

308 Gateway Avenue Bakersfield

Morten Hohwü
Salgschef, SundsAlfa